שייח' מחמוד עומרי

בשם אלוהים הרחמן והרחום

הקוראן בעיני המוסלמים הנו ההנחיה הגדולה ביותר. דבר אלוהים שאינו ניתן לחיקוי והוא הוענק לאחרון הנביאים, מוחמד עליו השלום.

דברי הקוראן מלווים את המוסלמים בחיי היומיום. הם מאזינים לפסוקים בהערכה, ומייחסים להם קדושה רבה גם בזמן התפילה וגם מחוצה לה. המוסלמים מרבים לשנן את הקוראן ולצטט ממנו בכל מיני נסיבות ועל כן יש לו השפעה גדולה על עיצוב אישיותו של המוסלמי מבחינת האמונות, התפילות, המנהגים והתרבות. המוסלמי הקרוב לקוראן, שהוא מקור המוסר והאתיקה, שומר לעצמו באופן זה מקום בקרבת אלוהים, סמוך לדתו, לנביא ולגן עדן.

עאישה, אשתו של מוחמד, נשאלה מה היו תכונות המוסר של מוחמד. היא השיבה שתכונות המוסר שלו היו דברי הקוראן. על כן שימש הקוראן בעניינים רבים: מקור ההנחיה לצורך הטפה והשכנת שלום, לריפוי גופני ונפשי ולשיפוט ופסיקה. המלומדים, המחנכים והמומחים למיניהם בענייני התנהגות הפרט והחברה האסלאמית אימצו את הספר הזה כמדריך. הם ידעו מהי השפעתו החיובית האדירה בטיפול בבעיות החינוכיות והחברתיות בחייו של האדם המוסלמי ובריפוי התנהגויות שליליות דוגמת אלימות, התמרדות, קנאה, שנאה ומנהגים למיניהם שמקורם בתקופה הטרום אסלאמית (הג'אהלייה). בקבוצה אחרונה זו נמנים שתיית יין, נטילת סמים, חילול כבוד, פריצות, זנות, מעשי סדום, גנבה, ניבול פה, שקר ועוד. כך יכלה הנהגת החברה להשקיע מאמצים בכיוון הנכון כדי לתקן ולשפר את המציאות. והרי אין מהימן יותר מהקוראן באומרו בהקשר הזה: "ובנפש ובמי שעיצבה" (סורת השמש, פסוק 7).

טבעי הוא שנפיק תועלת מאנשי המדע והמומחים בתחומי המדע האנושי והחברתי, זולתי דברים שעומדים בסתירה ליסודות הדת הנעלה המבוססת על הקוראן, הסונה והתרבות האסלאמית. לא יהיה נבון מצדנו להתעלם מן המקור הגדול ביותר בחיי המוסלמי.

העבודה שלפנינו מנסה לקשור בין הקוראן, המשמש יסוד לאמונה ולתרבות בחיינו, ובין המדעים המודרניים והמחקרים בתחום ריפוי הנפש. הסיפורים מעלים דוגמאות לבעיות מחיי היומיום הלקוחות מהחברה שלנו. הפתרון שבא באמצעות הפסוק הקוראני ממחיש כיצד יש לטפל בבעיה ומשמש הנחיה ברורה ולפיד של אור. לאחר מכן זוכה הקורא גם בהסבר חינוכי המבהיר את תשובת הקוראן מן ההיבט הפסיכולוגי.

במקרים רבים אפשר בוודאי למצוא עוד פסוקים המשמשים הנחיה לפתרון הבעיה. פסוקים אלה עשויים להשפיע ולדבר אל לבו ונפשו של המוסלמי. זה הנמנה עם אלה המקדשים ומוקירים את דבר הקוראן ושוקדים למלא אחר פקודותיו כדי להשביע את רצון אלוהים ושליחו וכך להימנות עם המוסלמים הטובים.

ד"ר עפר גרוזברד, פסיכולוג קליני במקצועו, שקד עם תלמידיו על הוצאתה לפועל של עבודה נאה זו. הסטודנטים, מוסלמים הלומדים לתואר שני בתחום הייעוץ החינוכי, ערים במיוחד לחשיבות הקשר בין הפסיכולוגיה וספר הקוראן כדי לעזור לתלמידי בתי-הספר ולמשפחותיהם. הקורא ימצא בספר בנקל את התשובה הקוראנית והחינוכית לשאלתו ויוכל להפיק ממנו תועלת רבה. על כן, זהו מפעל מבורך הראוי לעידוד ולהערכה. בעתיד יהיה אפשר להוסיף לפסוקי הקוראן המצוטטים גם את אמרותיו של הנביא מוחמד עליו השלום, משום שמעשיו והתנהגותו של הנביא הם למעשה החלה של דברי הקוראן (סורת יום השישי, פסוק 2).

הנני מדגיש שהעבודה הזאת היא עבודה מבורכת וניסיון מיוחד וראשון מסוגו בארץ שבו בא לידי ביטוי שיתוף פעולה בין מרצה לתלמידיו. על כן, ראויה היוזמה לתודה, להערכה ולמעקב. העבודה מעוררת חשיבה רעננה ויוזמה ליצירה וחידוש בתחום הזה ובתחומים אחרים. החוקר, המחבר את המדע המודרני עם הקוראן ותרבות האסלאם, תורם תרומה ניכרת לתועלת האדם והאנושות כולה. כדבר הקוראן, "הקוראן הזה מנחה אל דרך שאין ישרה ממנה, ומבשר למאמינים העושים את הטוב כי שמור למענם שכר כביר" (סורת המסע הלילי, פסוק 9). וכן כדבר הנביא עליו השלום: "הטובים שביניכם הם אלה שלומדים את הקוראן ומלמדים אותו לאחרים".

בכבוד רב,
א' שייח' מחמוד עומרי
מרצה במכללת אלקאסמי
מ"מ מפקח מקצועי ראשי להוראת דת האסלאם במשרד החינוך והתרבות.

דילוג לתוכן