שייח' מוסא אדמני

הקוראן הוא המדריך לכל האנושות

הקוראן אינו מיועד למוסלמים בלבד כפי שסוברים לא אחת מוסלמים ושאינם מוסלמים. הוא מיועד לכל מי שמוכן לדבוק בעקרונותיו ולאמץ את הפילוסופיה שלו. אלה יֵצאו נשכרים וישמשו לאחרים דוגמה חיה לאידאלים ולרעיונות הנמצאים בו. וכך אומר הקוראן: "הוי האנשים, הנה ניתנו לכם מעם ריבונכם מוסר השכל ומרפא ללבבות והדרכה ורחמים למאמינים" (סורת יונה, פסוק 57). אלוהים פונה בפסוק זה אל המין האנושי בכללותו ומעודד אותנו להקשיב לדבריו.

יצר לב האדם רע מנעוריו. על כן עלינו להיות ערים לכוחות ההרס הטמונים בנו ולנקוט אמצעי הגנה מתאימים. הקוראן הוא ההגנה וגם התרופה שתרפא את מחלתנו. אנו עשויים להשיג, גם כאינדיבידואלים וגם כקולקטיב, הישגים מרשימים ולשבור שיאים בעולם החומרי, משום שניחנו בכוחות אינטלקטואליים ללמוד וליישם את הידע והניסיון שלנו. ואולם אנו נכשלנו ביישום אותו ידע לבניית העצמי שלנו והתרחקנו מכל קבלת אחריות. לעתים כשאנו עצמנו מקור הבעיה אזי קשה לנו לזהותה ואנו נוטים למצוא תירוצים, מאשימים בנקל את האחר וממהרים להענישו. מעטים מסוגלים לקבל על עצמם אחריות ולתקן את המעוות. קבלת אחריות דורשת אומץ, בגרות ויכולת להתעלות מעל לטבעו השלילי של האדם.

הקוראן והספרים הקדושים שקדמו לו הסבירו באריכות את נושא בניית העצמי ויכולתו של הפרט לקבל אחריות. אישיות חיובית ואחראית נבנית לא לשם השגת יתרון על האחר. נהפוך הוא, אישיות זו נבנית במחיר ויתור על היתרון והמעמד שרכש הפרט כאב, כאח או כמי שזכה להערכה על הישגיו. ויתור זה נעשה לטובת האמת, הצדק, החמלה, הכבוד, הפיוס וההתחשבות באחר גם אם אינו מחבב אותי וכיוצא באלה. אבל אנו מנסים להיות נחמדים אל הסובבים אותנו על פי רוב מתוך נקודת מבטנו ולא מתוך נקודת מבטם. והנה בא הקוראן ומציע לנו להיות נציגי הצדק ומגניו גם אם הוא פועל נגדנו ונגד הורינו וקרובינו. קל להטיף זאת לאחרים וקשה ליישם כשמדובר בנו ובקרובים לנו. האהבה למין האנושי היא דבר אחד, מלמדנו הקוראן, והאנוכיות היא דבר אחר.

אנו יודעים שכל אדם אחראי למעשיו. אבל האם האדם אחראי גם לרגשותיו ולמניעיו? התשובה החד-משמעית היא, כן! חוקים חיצוניים לא יעזרו במקרה זה. עלינו להפעיל את השעון המעורר הפנימי שלנו כדי שיתריע על סכנה כשאנו סוטים להתנהגות לא תקינה לפני שיהיה מאוחר מדי. יש לזכור שניצחון האדם יושג ברגע שיפסיק להשתמש בידע שיש לו כמכשיר להשגת רווח ויתרון על האחר. הידע צריך לשמש הדרכה בתחומים רבים, במיוחד בנוגע לרגשות הפנימיים והאינטימיים שלנו. אז ורק אז נוכל להכריז על ניצחון. עד אז יש להמשיך במאבק כנגד עצמנו. עלינו להתרכז ולהעניק תשומת לב לתכונותינו החיוביות וללמוד לחסום את תכונותינו השליליות. הקוראן נותן לנו רשימה של תכונות שליליות שכל אדם יכול לזהות. ההיסטוריה של העידן המודרני מעניקה לנו סיבות רבות להתגאות ואותן עלינו להמשיך ולשפר. אבל היא זו שגם העלתה את הצד האפל שבנו וממנו עלינו להיזהר.

הייתה לי הזכות לפגוש את ד"ר עפר גרוזברד ולהתרשם מחלקים מעבודתו. כשעפר ביקש ממני לכתוב הקדמה לספרו הנפלא הנוגע לטיפול בקשיי אנשים באמצעות הקוראן ראיתי בכך זכות יתר גדולה. אני חייב להודות שבהיותי תלמיד של הקוראן מזה עשרים שנה הוקסמתי מן העבודה. זוהי הוכחה של נכונות ההצהרה שהקוראן הנו מדריך לכל המין האנושי.

הנה רשימה חלקית של תכונות אנושיות שליליות: בני אדם נוטים לחיפזון, לאי-צדק, לבורות, לרוע, לסכסוך ולפסימיזם. על אף החולשות האלה בני האדם הם שליחיו של אלוהים על פני האדמה. מעמד זה הוענק להם בעיקר משום שהם מסוגלים להתגבר על המכשולים האלה באמצעות ידע, אמונה ומעשים טובים. אין אנו יכולים להרשות לעצמנו להתנהג כאחיו של יוסף, שהקנאה העבירה אותם על דעתם וגרמה להם למכור את אחיהם. עלינו לנהוג כנביא איוב, שאף על פי שאיבד את הכול לא נתן לייאוש לנצחו. עלינו לנהוג כיוסף, שלא ביטל את זמנו ולא שקע באבל על מה שעוללו לו אחיו, אלא עזר למצרים לשרוד בתקופת הרעב.

דברים אלה מזכירים לנו שבעייתנו היא עתיקת יומין. הצורך לאזן בין תשוקותינו ובין צורכי האחר דורש התייחסות מתמדת וחינוך רציף. עלינו לקדם את הידע שלנו, גם זה המכוון לפיתוח האישיות, כדי שלא נהיה עבדים לתרבות שלנו, להיסטוריה ולמסורת שלנו. כדי שנבין את משמעות חיינו ונשאף לחיים טובים יותר לכולנו ונשאיר אחרינו עולם ששרוי במצב טוב יותר משהיה כשקיבלנו אותו. בהיותנו יצירי כפיו של אלוהים עלינו לעזור זה לזה לשאת בעומס ולהזכיר זה לזה את הצורך לדאוג לאחר ולעשות מעשים טובים.

הייתה לי הזכות לפגוש את ד"ר עפר גרוזברד ולהתרשם מחלקים מעבודתו. כשעפר ביקש ממני לכתוב הקדמה לספרו הנפלא הנוגע לטיפול בקשיי אנשים באמצעות הקוראן ראיתי בכך זכות יתר גדולה. אני חייב להודות שבהיותי תלמיד של הקוראן מזה עשרים שנה הוקסמתי מן העבודה. זוהי הוכחה של נכונות ההצהרה שהקוראן הנו מדריך לכל המין האנושי. הספר מבהיר באופן יוצא מהכלל כיצד אפשר לפתור קשיים רבים ומגוונים של אנשים בעזרת הקוראן. למשל, כשנאמר לאדם בעזרת פסוק מן הקוראן שהוא לא צריך לחוש אשמה בנוגע לדברים שהם מעבר לשליטתו הוא נחלץ מן הדיכאון. במקרה אחר התרחשה התקדמות לאחר שנאמר להורים בעזרת פסוק מן הקוראן שילדיהם זכאים למידה של חופש ויש לכבד את החלטותיהם. כל אלה הנן דוגמאות בהירות ומבוססות המלמדות אותנו כיצד יכולים לימודי הקוראן לשפר את מצב המין האנושי. כולי תקווה ותפילה שהקורא יצא נשכר וישתמש בשפע הידע שמציע הספר. אני ממליץ לכל תלמיד של הקוראן ללא קשר לדתו, אמונתו או תרבותו לקרוא את הספר.

אסיים בציטוט מסורת בין השמשות: "האדם לאבדון ילך, אך לא המאמינים והעושים את הטוב והמצווים על האמת, והמצווים על עוז רוח". החיפוש המתמשך אחר האמת, הסבלנות, האמונה והעשייה הנכונה היא שתרחיק אותנו מהאבדון ומהיעדר התקווה הבא בעקבותיה.

דילוג לתוכן