פרופ’ יולי תמיר

הנדון: הספר ״הקוראן לחינוך הילד״

פרופ׳ יולי תמיר

אני מודה לך על הספר אשר הואלת לשלוח אלי.

הספר מרשים מאוד וכן אף המיזם ״קוראנט״ – רשת חברתית דו-כיוונית: בין האסלאם למערב.

ד״ר שלמה אלון, המפקח המרכז לערבית ולאסלאם, הביע אף הוא התפעלות מן הספר ומן התהליך החינוכי אשר קיימת עם קבוצת הסטודנטים הבדואים במהלך לימודיהם לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללת אורנים, בזכות מלגות שקיבלו ממשרד החינוך.

בחירת המיזם שלכם לתערוכת ״מרחבי המחר״ מחמיאה במיוחד.

פרופ׳ יולי תמיר
שרת החינוך