ד"ר ח'וואג'ה אפתיקאר אחמד

לכל המעוניין

ד"ר ח'וואג'ה אפתיקאר אחמדנפגשתי עם פרופ' עפר גרוזברד בוועידת הנשיא שנערכה בעיר הקודש ירושלים, ישראל. התרשמתי שאנשים בעלי שיעור קומה כמוהו הניחנים ברקע והבנה הם נכס אמתי למוסלמים וליהודים שרוצים לקדם את היחסים בין בני משפחת אברהם.

אנו המוסלמים מאמינים במשה (עליו השלום) כפי שאנו מאמינים במוחמד (עליו השלום). לדידנו התכחשות למשה היא התכחשות למוחמד ובזכות אמונה זו קשרינו עם היהודים הם נצחיים. קשרים אלה בין המוסלמים ליהודים הם מתנת אלוהים ומוטלת עלינו אחריות משותפת לחזקם.

אנחנו, בארגון להרמוניה בין-דתית של הודו, מייחסים חשיבות עליונה לבניית קשרים חזקים ומתמשכים עם יהודים בכל העולם ולא חוסכים כל מאמץ לקדם נושא חשוב זה. הגינות, שלמות ואמון הם יסודות של כל קשר. אני משוכנע שכל פעולה ויוזמה של עפר בעתיד תתאפיין באיכויות אלה.

את העבודה הכבירה שעשה עפר על הקוראן הקדוש צריך לתרגם לאנגלית ואחר כך לכל השפות שמדוברות בפי מוסלמים. זוהי עבודה של אח יהודי שיכולה לשמש גשר נפלא להשגת המטרה הנכספת – גשר בין-תרבותי. יש להעריך מאמץ זה ולתמוך בו מוסרית וחומרית. העבודה של עפר היא בעלת ערך עצום ויש לה הפוטנציאל לקדם במידה ניכרת את קשר האחים בין שתי קהילות חשובות בעולם.

בהערכה רבה ביותר
ד"ר ח'וואג'ה אפתיקאר אחמד, נשיא מייסד,
הארגון להרמוניה בין-דתית של הודו (IFHFI), ניו דלהי

דילוג לתוכן